Robbanasveszely felmero hatosag

A robbanásveszélyes könyveket elkülönítő eszközöknek a legmagasabb biztonsági értékeket kell elérniük. Az Európai Unió ATEX irányelve (a francia Atmosphères Explosibles-ből - meghatározza azokat az alapvető követelményeket, amelyeknek minden terméknek meg kell felelnie a robbanásveszélyes felületeken.

Számos szabvány kapcsolódik ehhez az elvhez, amely egy termékre vonatkozóan egyedi követelményeket vezet be. És az olyan feltételek, amelyekre sem az irányelv, sem a szabványok nem terjednek ki, képesek lehetnek az egyes tagállamok belső szabályzatának anyagai. Ezek a szabályok azonban nem lehetnek ellentmondásban a szabálygal, és nem emelhetik elvárásaikat. Mivel a 94/9 / EK ATEX irányelv előírja a CE-jelölést. Az Ex szimbólummal megjelölt "ATEX" terméket előzetesen CE-jelöléssel kell ellátni a gyártónak, és az együttműködés tapasztalatértékelési eljárásában, a kiválasztott bejelentett személy kötelező részvételével.A 20. század elején, a szénbányákhoz hasonlóan, sem a megfelelő gépi olajok használata nem tulajdonított nagy jelentőséget, ezért sok tűz és robbanás történt, amelynek oka a gyúlékony olajok és a metán képződése volt. Mivel a szükségesség a találmányok anyja, sok esetben más olajipari dolgozókat és vízolajokat használtunk, amelyek nem fokozták a metán robbanás hatását. Az aknák fejlesztésének egy további aspektusában szellőztető berendezéseket, riasztókat és metán szűrőket kezdtek használni. A választott fontos modell egy ital, amely számos megerősítést tartalmaz arról, hogy a fogyasztás a kezdeti veszélyzónában a gyümölcsökkel kapcsolatos szokásos előírások szerint minden tulajdonos és ember felelőssége. E kötelezettség kezelése személyi és anyagi veszteségeket is okoz.Az ATEKS, ahogyan a meghatározása azt mondja, nem az Európai Unió találmánya, hanem a változások vektorja, amelyek szenvednek a fenyegetések kiküszöbölése előtt. Az életmegőrzés fő alapelve az, hogy csatlakozik az általánosan elfogadott biztonsági előírásokhoz. Noha a balesetek ritkanak tűnnek, a fontos okok mindig a munka gyors befejezésének vágya, a szabályok be nem tartása stb.Az ATEX-információk és a kapcsolódó mennyiségek betartása alapvető követelmény a feldolgozó- és bányászati ​​ipar számára, valamint a robbanásveszélyes felülettel kapcsolatos szolgáltatások számára (a jelenlegi üzemanyag-elosztásban stb. Ne feledd! Ne csak fogadja el az egészséges mennyiségű cikkek használatát, hanem gondoljon véleményeinek következményeire!