Ego porgyujtok

Mielõtt az egész testet eldobná egy adott helyen, megfelelõ porelszívó rendszert kell felszerelni. A megfelelõ rendszer, vagyis egy olyan rendszer, amelyet kifejezetten egy adott beporzással rendelkezõ lakás igényeihez igazítottak.

A porelszívó rendszerek tervezése olyan szolgáltatás, amelyet egy megfelelõ mérnöki cégnek kell megrendelnie. Elõször az irodának, vagy inkább a munkavállalóknak kell foglalkoznia a módszer tervezésével, meg kell találniuk a házat, és részletes kérdéseket és elemzéseket kell végezniük. A megfelelõ szellõztetõgépek kiválasztásánál kezdetben meg kell ismerni az üzleti termelés sajátosságait, és elõzetes tervezési munkákat kell végezni a megfigyelések és ellenõrzések alapján. Mindennek valódinak és népszerûnek kell lennie, hogy a tervezett porelszívó rendszer perspektívája pontosan egy jól ismert cégben legyen programozva. A tervezés elõtti elemzések során a legfontosabb a levegõ sebességének a szennyezett helyen történõ értékelése, a levegõcsere mennyiségén belüli szó és a sanepidu szabványok fontossága, és a szennyezõdés megakadályozása érdekében a csõvezetékek levegõsebességének becslése. Ez a jó és helyes becslés és az összes szükséges információ meghatározása, a porgyûjtõ rendszer jól megtervezésre kerül, a jövõben is elvégzi a funkciót, és szolgáltatása nem lesz túl magas. A teljes porgyûjtõ rendszer több szellõzést jelent a tiszta levegõcsarnok számára, valamint a gazdag levegõ visszanyerését télen. A megfelelõ felszerelés és a megfelelõ porgyûjtõk kiválasztásával a levegõ nemcsak a tiszta, hanem a tiszta levegõ megszervezésében is fontos. Egy megfelelõen tervezett porgyûjtõ rendszer, amelyet a gyár vezetõsége vezetett be, elegendõ ahhoz, hogy elegendõ legyen ahhoz, hogy elegendõ és tiszta legyen az eltömõdés és a károk elkerülése érdekében. Egy ilyen berendezésnek köszönhetõen minden elszívó és szellõztetõ berendezés hatékonyan mûködni fog, és teljes mértékben elvégzik a funkcióikat, és az emberek jól tisztított helyen fognak mûködni.